Niebezpieczne rojenia

Choć kryzys Unii Europejskiej pogłębia się już od kilku lat, to jednak  Brexit zaskoczył zarówno zwolenników, jak i przeciwników Unii Europejskiej. Ci ostatni wyobrażają sobie nasz kontynent po wyjściu z Unii, jako świat z przed jej powstania. To dość naiwne rozumowanie. Z pewnością, Europa nie będzie już taka jak była. Ale unijne elity, które nie były w stanie odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania, przed którymi Europa staneła w ciągu ostatniego dziesięciolecia, także teraz, po brytyjskim referendum nie mają sensownego programu, jak uratować Unię. Jedyny program, który jest formułowany, to.... więcej integracji, więcej centralizacji brukselskiej i mniej państwa narodowego. Niemcy sformułowali jasno swoje cele.

Tym celem jest jedno superpaństwo, w którym suwerenność państwowa będzie sprowadzona do roli niemieckich landów. Niemcy rządzą w Unii i poprzez budowę superpaństwa, chcą rządzić bez żadnych  zbędnych problemów.To stary  program niemieckiego imperializmu realizowany tym razem przy pomocy instytucji unijnych. Ale niemiecki program, praktycznej likwidacji państw narodowych, to nie jest program dla Polski. To program praktycznej likwidacji państwa polskiego i innych państw narodowych. Dlatego  jedyną reakcją naszego kraju na te niemieckie postulaty, powinno być zdecydowane odrzucenie tych postulatów.

Niestety ze strony państwa polskiego, te propozycje nie spotkały się ze zdecydowanym odrzuceniem. Co prawda formułowane są postulaty dotyczące ustroju Unii zgodnie z postulatem "zasady pomocniczości”, w których odwołuje się do frazeologii "Europy ojczyzn”,  ale to tylko słowa. W 2005 roku PIS też w sposób zdecydowany w swoim programie wyborczym wystąpił przeciwko konstytucji europejskiej, ale to "zdecydowane stanowisko' nie przeszkodziło zgodzie na traktat lizboński, będący tylko kosmetyczną zmianą traktatu konstytucyjnego. Traktat lizboński zredukował w Radzie Europejskiej, siłę polskiego głosu, w porównaniu z siłą głosu niemieckiego o połowę i przyjął koncept 'niedyskryminacji", który dziś jest podstawą prawną forsowania w krajach unijnych przywilejów dla środowisk homoseksualnych i indoktrynacji homoseksualnej w szkolnictwie. Prezydent Kaczyński oświadczył, że ten traktat to jego osobisty wielki sukces, w którym osiągnął wszystko to, o co zabiegał.

Zasadniczą odpowiedzią strony polskiej na Brexit jest stanowisko Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński zaproponował podjęcie prac nad nowym traktatem unijnym, a w nim przede wszystkim stworzenie armii europejskiej. Kaczyński uważa, że najważniejsze, to przekształcenie Unii w supermocarstwo. Zaś stworzenie wspólnej europejskiej armii ma zagwarantować właśnie "supermocarstwowy' status Unii. Otóż te propozycje Kaczyńskiego, to bardzo niebezpieczne rojenia, które wpisują się w niemiecki plan likwidacji państw narodowych i stworzenie zdominowanego przez Berlin, europejskiego superpaństwa. Bo co znaczą te propozycje? Po wyjściu Wlk. Brytanii z Unii nastąpiło wyraźne osłabienie Polski w strukturach unijnych. Polska straciła sojusznika, który był przeciwnikiem likwidacji państw narodowych. Uruchomienie prac nad nowym traktatem, oznacza, że Polska znajdzie się w znacznie słabszej pozycji przetargowej, niż w sytuacji, gdy Londyn wpływał swoją pozycja na kształt ustrojowy Unii. Oznacza to, ze w trakcie negocjacji, podobnie, jak w trakcie negocjacji traktatu lizbońskiego, rola Polski będzie jeszcze bardziej sprowadzona do roli statysty bez prawa głosu. Kaczyńscy bowiem pokazali, w trakcie negocjacji nad traktatem lizbońskim, że nie są psychicznie i intelektualnie zdolni do zdecydowanego przeciwstawienia się niemieckim postulatom. I tak będzie i tym razem, jeżeli dojdzie do negocjacji nowego traktatu. Dlatego Polska powinna w sposób zdecydowany przeciwstawić się koncepcji renegocjacji traktatów unijnych, a nie proponować uzgodnienie nowego traktatu, bo na  negocjacjach nowego traktat może tylko wyraźnie osłabić i tak słabą pozycję naszego państwa. Propozycje Kaczyńskiego, to droga do kolejnej klęski traktatowej.

Zasadniczym postulatem Kaczyńskiego jest  stworzenie armii europejskiej. Powstanie armii europejskiej oznacza degradację, a w dalszej perspektywie praktyczną likwidację armii narodowych. Ten postulat, to zasadniczy fundament w budowaniu europejskiego superpaństwa i likwidacji państw narodowych. Bez wspólnej armii, nawet ograniczona traktatami suwerenność państw narodowych zachowuje swój podstawowy instrument niezawisłości, jakim są siły zbrojne. Bez armii, państwa unijne spadną do statusu landów w Niemczech. To praktyczna likwidacja suwerenności.Istnienie armii europejskiej wymaga istnienia także wspólnej polityki zagranicznej, bo wojna, czyli działania armii, to tylko kontynuacja polityki zagranicznej innymi środkami. A więc stworzenie armii europejskiej wymaga także rezygnacji państw narodowych z suwerenności w zakresie polityki zagranicznej. Kaczyński nie mówi nic o kwestii "harmonizacji" podatkowej, która jest starym postulatem zarówno Niemiec, jak i Francji, harmonizacji, która będzie zasadniczą barierą w dogonieniu poziomu gospodarczego państw zachodnich. Jasne jest jednak, że gdy zostanie uruchomiony proces traktatowy, to likwidacja państw narodowych nie ograniczy się tylko do sfery obrony narodowej i polityki zagranicznej, ale także obejmie kwestie gospodarcze.

 Propozycje Kaczyńskiego w praktyce sprowadzają się do  akceptacji stopniowej  likwidacji państwa narodowego, czy raczej pozostawienia formy państwa narodowego, jako pustej, wypranej z wszelkiej treści, instytucji. Zaś deklaracje o "Europie ojczyzn", czy "zasadzie pomocniczości" mają spełnić role sławetnej Joaniny z czasu negocjacji traktatu lizbońskiego, czyli propagandowego  znieczulacza w tej likwidacyjnej działalności. Bowiem zarówno w okresie poprzednich rządów PIS, jak i obecnie, Jarosław Kaczyński zabiega, aby jego propozycje miały charakter "patriotyczny". W czasie poprzednich swoich rządów PIS wszedł w bardzo ostry polityczny spór odnoście kartoflanych karykatur prezydenta Kaczyńskiego. Ten spór ogniskował zarówno polskie media jak   i emocje. Dzięki temu sporowi, prezydent Lech Kaczyński,  i premier Jarosław Kaczyński stworzyli sobie wizerunek zdecydowanych przeciwników polityki niemieckiej. Za tym propagandowym antyniemieckim parawanem, bracia Kaczyńscy zgodzili się na redukcje polskiego głosu w porównaniu z siłą głosu niemieckiego o połowę. A Polska została wykluczona z kręgu państw decyzyjnych w Unii.Traktat lizboński był największą polską klęską dyplomatyczną po upadku komunizmu, ale nikt, ze względu na antyniemiecki wizerunek braci Kaczyńskich nie rozliczał ich z tej politycznej katastrofy, która wyeliminowała Polskę z praktycznego wpływu na politykę Unii Europejskiej. Za parawanem propagandowej  "antyniemieckości", bracia Kaczyńscy skapitulowali przed Niemcami, rezygnując z podmiotowej pozycji Polski w strukturach unijnych.

Dziś podobną propagandową rolę odgrywa spór o Trybunał Konstytucyjny. Jest on sporem, który pozwolił na rozpętanie patriotycznych emocji  ustanawiając Jarosława Kaczyńskiego i rząd w roli fundamentalnego obrońcy polskiego interesu narodowego i polskiej suwerenności. Wszelkie piwowskie deklaracje, służą budowie patriotycznego wizerunek lidera PIS, jako zasadniczego obrońcy polskiego interesu narodowego i polskiej suwerenności. W przeciwieństwie do opozycji, która odwołuje się do ingerencji Komisji Europejskiej, Kaczyński buduje sobie wizerunek obrońcy polskiej suwerenności, jako przeciwnika ingerencji zewnętrznych sił w wewnętrzne sprawy Polski.  I za tym wizerunkowym parawanem, Kaczyński składa propozycje, które mają na celu praktyczne  pozbycie się przez państwo polskie najważniejszego atrybutu polskiej  suwerenności -armii. To nie Polska będzie zarządzać armią europejską, polski głos będzie miał naczelnie mniejsze, niż przewidziano dla naszego kraju w traktacie lizbońskim dla decyzji politycznych. Armia będzie zarządzana przez Niemcy i propozycja Kaczyńskiego, tylko wzmacnia pozycje Niemiec w Unii Europejskiej. Konsekwencją powstania armii europejskiej, będzie stopniowe ubezwłasnowolnienie armii narodowych, do praktycznej likwidacji ich samodzielności. To program rozbrojenia Polski. Te propozycje, to fundamentalne zagrożenie naszego kraju. Tym bardziej, że żyjemy w czasach zasadniczego przewartościowania istniejącego porządku międzynarodowego, dzięki któremu Polska w 1989 roku odzyskała suwerenność. Dziś toczy się gra, o nowy porządek światowy, który na nowo zdefiniuje w nim miejsce poszczególnych państw. W takiej sytuacji zawsze najważniejszym instrumentem jest własna armia, jako decydujący czynnik w walce o godne miejsce dla polskiego państwa.  Polska musi budować przede wszystkim własną armię i wzmacniać jej  samodzielne możliwości obronne. Musi także  prowadzić samodzielną politykę, tak, aby zadbać, aby w przyszłym sytemie zagwarantować naszemu państwu bezpieczne miejsce. Nikt za nas nie zadba o nasze interesy. A cedowanie naszej suwerenności na inne podmioty, to rezygnacja z obrony polskiej suwerenności i polskiego interesu narodowego.  Natomiast budowa superpaństwa, czy jak to określa Kaczyński "supermocarstwa', to rezygnacja z podmiotowej pozycji i oddawanie spraw polskich w obce ręce. To jest gwarancja, że nie polskie interesy będą priorytetem we "wspólnej", a w rzeczywistości niemieckiej polityce europejskiej. To polityka kapitulacji, polityka wpisywania się w niemiecki scenariusz, pomimo jej "antyniemieckiej' retoryki. Dzisiejsze propozycje Kaczyńskiego, to bardzo niebezpieczne rojenia, które mogą doprowadzić do znacznie głębszej, niż to zrobił traktat lizboński, utraty suwerenności przez państwo polskie.

 

 

 

 

 Piłka

Marian Piłka

historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

5:47 16 lipca 2016
Popularne

Alkohol i zła dieta zabiją kultowego aktora serialu…

Przerażające sceny z Londynu! 17-latka trzykrotnie…

Młoda dziewczyna chciała być jak Popek? Skończyło…

HIT! Dziennikarz TVN zapytał przechodnia o protest…

189 osób zginęło, ponad 200 rannych! Tragiczny bilans…


Znamy hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Naprawdę mocne! [WIDEO]

Znamy hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Naprawdę mocne! [WIDEO]

Opinie
Trzeba się bić, ale w piersi!

Rafał A. Ziemkiewicz

Trzeba się bić, ale w piersi!

Pomysł prezydenta dobry, ale czy realny w atmosferze…
O wyższości Kukiza nad Kaczyńskim

Rafał A. Ziemkiewicz

O wyższości Kukiza nad Kaczyńskim

Mglista przyszłość Niemców i Niemiec
Co charakteryzuje właścicieli polskich klubów? Brak…
Problemy PiS-u z Niemcami

Daniel Wójcik

Problemy PiS-u z Niemcami

Schönlanke

Przemysław Piasta

Schönlanke

Wrześniowa parówka i Rafał Ziemkiewicz
Kraj
Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Świat
Bronił Polski w Parlamencie Europejskim. Teraz w obronie…

Bronił Polski w Parlamencie Europejskim. Teraz w obronie…

Przełom! Produkty spożywcze będą takie same w całej…

Przełom! Produkty spożywcze będą takie same w całej…

Przerażające nagranie, na którym widać jak uchodźca…

Przerażające nagranie, na którym widać jak uchodźca…

Śmierć bramkarza podczas meczu! Kibicie są w szoku

Śmierć bramkarza podczas meczu! Kibicie są w szoku

Niemcy przerażeni! Z falą uchodźców przybyła ogromna…

Niemcy przerażeni! Z falą uchodźców przybyła ogromna…

Europie grozi zagłada? Budzi się wulkan, który przeraża…

Europie grozi zagłada? Budzi się wulkan, który przeraża…

189 osób zginęło, ponad 200 rannych! Tragiczny bilans…

189 osób zginęło, ponad 200 rannych! Tragiczny bilans…

Szef MSW ostro skrytykowany za propozycję obchodzenia…

Szef MSW ostro skrytykowany za propozycję obchodzenia…

Muzycy z polskiego zespołu oskarżeni o zbiorowy gwałt!

Muzycy z polskiego zespołu oskarżeni o zbiorowy gwałt!

Szok! Ośmiolatka terrorystką?

Szok! Ośmiolatka terrorystką?

Przerażające sceny z Londynu! 17-latka trzykrotnie…

Przerażające sceny z Londynu! 17-latka trzykrotnie…

Gradowe kule zabiły dwóch nastolatków!

Gradowe kule zabiły dwóch nastolatków!

PZM TV
Historia i Kultura
Brytyjczycy ukrywali ten makabryczny film przez 70…

Brytyjczycy ukrywali ten makabryczny film przez 70…

W Krakowie zmarła wybitna artystka. Była nazywana…

W Krakowie zmarła wybitna artystka. Była nazywana…

Batman Adventures nr 27 ,,Survivor Syndrome" -…

Batman Adventures nr 27 ,,Survivor Syndrome" -…

Przy "Sklepiku z marzeniami"

Przy "Sklepiku z marzeniami"

Tu stał "Pałacyk Michla" z powstańczej…

Tu stał "Pałacyk Michla" z powstańczej…

Uroczystości 75-lecia NSZ w Warszawie

Uroczystości 75-lecia NSZ w Warszawie

"Persepolis" - okno literackie Marty Cywińskiej…

"Persepolis" - okno literackie Marty Cywińskiej…

71 lat temu skazano Danutę Siedzikównę "Inkę".…

71 lat temu skazano Danutę Siedzikównę "Inkę".…

"Cmętarz zwieżąt" - okienko literackie…

"Cmętarz zwieżąt" - okienko literackie…

153 rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Pamiętajmy…

153 rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Pamiętajmy…

"Ciemności skryją ziemię" - zobaczcie,…

"Ciemności skryją ziemię" - zobaczcie,…

CUDOWNY BILLY – okno literackie Marty Cywińskiej…

CUDOWNY BILLY – okno literackie Marty Cywińskiej…