Rok funkcjonowania opozycji w nowej kadencji parlamentu
25 października 2015 r ogłoszono wyniki wyborów do sejmu i senatu w których Prawo i Sprawiedliwość uzyskało samodzielną większość, dzięki czemu partia ta nie musiała zabiegać o ewentualnego koalicjanta. Nowym premierem została Beata Szydło, uznawana powszechnie za osobę całkowicie dyspozycyjną wobec szefa PiS – Jarosława Kaczyńskiego. Partia Kaczyńskiego i Szydło w przeciągu dwunastu miesięcy sprawowania władzy utrzymała stabilne poparcie dla swojego programu , głównie dlatego, że konsekwentnie stara się spełniać obietnice wyborcze, które w większości wypadków mają charakter socjalny. W najnowszej historii Polski zazwyczaj rządzące elity po zdobyciu władzy przechodziły do swoich wyborczych obietnic do porządku dziennego, traktując tego typu praktykę jako naturalną sprawę, która nie powinna być specjalnie krytycznie odbierana nawet przez własnych wyborców.                                                                       Klęska Ruchu Palikota i SLD

Za brak poważnego traktowania wyborców z poselskimi mandatami musiała pogodzić się Zjednoczona Lewica, czyli koalicja wyborcza Twojego Ruchu i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która nie przekroczyła progu 8% wymaganego do tego, by w nowym sejmie głosić swoją ideologię. Klęska koalicji zepchnęła do politycznego niebytu partię Janusza Palikota, a SLD, które samodzielnie weszłoby do parlamentu wepchnęła w strukturalny kryzys z którego już prawdopodobnie nie uda się wyjść. Z przywództwa zrezygnował w SLD zrezygnował Leszek Miller, który nie wychował wyrazistych politycznych następców, zdolnych do kierowania partią w nowych realiach politycznych. Na scenie politycznej zamiast schodzącego politycznego trupa jakim od czasów afery Rywina był SLD pojawiły się nowe byty i ugrupowania polityczne, które miały wnieść nową jakość na Wiejską.

                                                                            .Nowoczesna

Ugrupowaniem w którym upatrywano kolejnej inkarnacji Unii Wolności jest Nowoczesna Ryszarda Petru, partia która powstała zaledwie kilka miesięcy przed wyborami i w zamyśle swego szefa miała przejąć elektorat Platformy Obywatelskiej. Atutem nowego ugrupowania politycznego miał być wyrazisty, otwarty na zmiany lider z doświadczeniem w bankowości, który miał punktować nowy rząd właśnie sprawach gospodarczych. Merytoryczne przygotowanie i zaplecze ludzkie w postaci dawnych członków, czy współpracowników środowiska UW również miało przynieść wizerunkowe zyski. W praktyce okazało się, że partia ta pomimo sukcesu wyborczego, który zaowocował wprowadzeniem 28 posłów do sejmu nie potrafiła w sposób właściwy wykorzystać zaufania wyborców. Lider ugrupowania zamiast merytorycznych wystąpień na Sali sejmowej jak również w środkach masowego przekazu notuje kompromitujące wpadki, które obniżają prestiż nie tylko samego szefa Nowoczesnej, ale całej partii. Dodatkowym i to znacznie ważniejszym problemem, niż wizerunkowe kłopoty jest odrzucenie sprawozdania finansowego przez PKW. W wyniku złamania kodeksu wyborczego Nowoczesna straci 22 miliony złotych, co poważnie utrudni działalność ugrupowania nie tylko w sejmie , ale przede wszystkim w terenie. Partia Ryszarda Petru dopiero buduje swoje zaplecze w terenie, a w wyniku utraty subwencji możliwości rozwoju w tym zakresie zostaną znacznie ograniczone. Nowa liberalna partia główny nacisk w swojej retoryce kładzie na walkę z PiS, ale prawdziwym wrogiem dla tego środowiska politycznego jest Platforma, to właśnie z ludźmi Grzegorza Schetyny przyjdzie stoczyć walkę o rząd dusz na lewicy i w centrum sceny politycznej.

                                                                            Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska ostatnie wybory sromotnie przegrała, afery jakie wiązały się z rządami Donalda Tuska boleśnie uderzyły w środowisko, które przez 8 lat sprawowało w Polsce władzę. Wymiana lidera i premiera na Ewę Kopacz – polityka bez charyzmy i zaplecza wewnątrz własnego środowiska politycznego, nie poprawiło wizerunku tego ugrupowania w oczach przeciętnego wyborcy. Od PO odpychała arogancja, buta, brak programu i pełne podporządkowanie wobec dyrektyw płynących z Brukseli. Dowodem na taki stosunek tego ugrupowania do kluczowych problemów związanych z bezpieczeństwem państwa było stanowisko rządu w kwestii kryzysu uchodźczego. Premier Kopacz złamała solidarność wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, wyraźnie nie uwzględniając zdania społeczeństwa w tej sprawie. Ceną za taki stosunek do wyborców była klęska PO w wyborach do parlamentu i utrata przez szefową rządu, nie tylko władzy, ale i stanowiska przewodniczącej PO. Nowym liderem tonącej Platformy został dawny pretorianin Tuska, a potem jego główny wróg – Grzegorz Schetyna, to on ma poprowadzić partię w trudnych opozycyjnych czasach, kiedy do szeregów wkradła się apatia, dezintegracja i brak wizji co do przyszłości ugrupowania. Nowy szef miał temu zaradzić, zwłaszcza, że znany jest z talentów organizatorskich i uznawany jest za mistrza wewnątrzpartyjnych rozgrywek personalnych, ten talent zresztą potrafił świetnie spożytkować w czasach gdy ściśle z Donaldem Tuskiem współpracował eliminując z partii kolejnych konkurentów, którzy mogliby starać się o fotel lidera PO. Obecnie podobny proces dzieje się już pod rządami samego Schetyny, który sam dokonuje czystek wewnątrz partii. Udało mu się odsunąć na boczny tor środowisko Ewy Kopacz, a także usunąć z ugrupowania takich polityków jak Stefan Niesiołowski, czy Jacek Protasiewicz. Należy zakładać, że personalne czystki wewnątrz PO będą trwać nadal i partia będzie nadal pogrążona w wewnętrznych problemach. Wizerunkowym kłopotem jest bagaż jaki Grzegorz Schetyna przejął po poprzednikach związany z okresem sprawowania władzy. Liczne afery stare i nowe, zwłaszcza ostatnio nagłośniona problematyka związana z nieprawidłowościami przy przeprowadzanych reprywatyzacjach budynków w Warszawie jest jednym z głównych balastów wizerunkowych jakie obciążają partię. W krótkoterminowej perspektywie osłabienie prezydent stolicy, jest dla nowego szefa PO korzystne, bo umacnia jego pozycję, jednak w dłuższym okresie czasu, nierozwiązanie tego problemu, może pogłębić sondażowy kryzys w jakiej znalazła się PO. Nowa władza może również starać się nagłaśniać i inne sprawy związane nowo powołaną komisją ds. zbadania afery Amber Gold, problemów nowemu przewodniczącemu PO na pewno nie zabranie. Do atutów tego ugrupowania można jednak zaliczyć najliczniejszy klub opozycyjny, rozbudowane struktury partii w regionach i stabilne finanse. Grzegorz Schetyna z uwagi na fakt, że zdaje sobie sprawę, że jego głównym przeciwnikiem nie jest PiS, a Nowoczesna stara się nie zamykać sobie drogi i nie opowiada się jednoznacznie za skrętem na prawo, o czym mogłaby świadczyć wywiad udzielony tygodnikowi „Do Rzeczy” w którym zadeklarował uczynienie z PO partii chadeckiej. W kilka tygodni później na konwencji programowej stwierdził, że jeśli PO odzyska władzę, to zlikwidowany zostanie IPN, a także CBA, a więc dwie instytucje, które szef Platformy uznał za narzędzia ideologiczne w rękach PiS-u, które będą używane do celów politycznych, a nie takich do jakich je pierwotnie powołano. W ten sposób Schetyna stara się pozyskać elektorat lewicowo- liberalny, który poparł Nowoczesną. Walka o zwycięstwo będzie się więc toczyć między partią Ryszarda Petru, a ugrupowaniem Grzegorza Schetyny, co suma summarum jest korzystne dla PiS-u.

                                                                                     Kukiz ‘15

Problemem ale i sojusznikiem dla partii rządzącej może być nowa siła polityczna jaka pojawiła się na politycznym firmamencie III RP jaką je st bez wątpienia parlamentarny klub kierowany przez Pawła Kukiza. Przed wyborami muzykowi, eksperci i pracownie demoskopijne nie dawały szans na osiągniecie sukcesu wyborczego. Zaskakująco dobry wynik Kukiza w wyborach prezydenckich zaprocentował również jesienią, kiedy Polacy wybierali swoich przedstawicieli do sejmu i senatu. Obywatelski ruch Kukiza złożony z ludzi o różnych poglądach od lewicy społecznej po prawicę narodową odniósł sukces polityczny. Szeroki front ideowy pozwolił uwiarygodnić platformę polityczną na jakiej bazuje Kukiz jako faktyczny niezależny byt obywatelski, a nie kolejną partię polityczną, która korzysta z funduszy budżetowych na swoją statutową działalność. Brak korzystania z dotacji przeznaczonych na funkcjonowanie partii politycznych jest głównym atutem Pawła Kukiza i jego posłów, jednocześnie jest to strukturalna wada, która ogranicza możliwości szerszego działania np. w ternie. Programowo politycy Kukiz ‘15 opowiadają się za restrykcyjną polityką podatkową, ograniczeniem udziału państwa w gospodarce, zmniejszeniem podatków, wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych i systemem prezydenckim, a także szerokim stosowaniem referendów, które miałby pozwolić obywatelom na bezpośrednie sprawowanie władzy. Większość z tych sztandarowych pomysłów w toku walki politycznej znikła z agendy politycznej ruchu Kukiza, wyłączając problematykę gospodarczą. Właśnie na bazie postulatów ekonomicznych klub parlamentarny Kukiz ‘15 stara się atakować partię rządzącą, która buduje swoje poparcie przez wdrażanie programów socjalnych. W pierwszych miesiącach urzędowania sejmu VIII kadencji spór między partiami politycznymi zdominowany był przez kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nowy rząd nie chciał uznać wybranych przez poprzedników sędziów i dzięki poparciu prezydenta powołał własnych kandydatów na ten urząd. Dzięki takiemu zabiegowi powstał pat konstytucyjny, który propagandowo potrafiło wykorzystać ugrupowanie Kukiza forsując pomysł zmian w konstytucji i wyboru od nowa wszystkich sędziów z zastrzeżeniem, że do uzyskania kandydatury danego sędziego potrzebne byłoby 2/3 głosów, co wymuszałoby consensus kilku środowisk politycznych. Inną ciekawą inicjatywą polityczną była propozycja zorganizowania referendum w sprawie przyjmowania w Polsce uchodźców, która przez długi czas ogniskowała uwagę opinii publicznej. Środowisko Kukiza czynnie zaangażowało się w protesty przeciwko CETA, czyli umowie o wolnym handlu między UE, a Kanadą. Dzięki tego typu inicjatywom klub poselski kierowany przez Pawła Kukiza stale jest obecny w mediach i mimo kilku strat personalnych nadal udaje się mu utrzymać stabilne poparcie społeczne. Jeżeli obecny parlament dotrwa spokojnie do końca kadencji, to ugrupowanie Kukiza kosztem PiS-u ma szansę przejąć część prawicowego elektoratu.

                                                                                           PSL

Ostatnim ugrupowaniem politycznym jakie dostało się do sejmu, jest PSL- partia, która od początku III RP zasiadała w parlamencie, która reprezentowała interesy rolników, odwołując się przy tym do tradycji Mikołajczyka i przedwojennego ruchu ludowego. Partia ta w istocie podobnie jak SLD obciążona jest spuścizną PRL-u, a w zasadzie ZSL-u, na fundamencie którego została w nowej rzeczywistości zbudowana. Przez lata liderami tego środowiska były w zasadzie trzy osoby: Waldemar Pawlak, Jarosław Kalinowski i Marek Sawicki. Ludzie ci przez lata sterowali strategią polityczną tego ugrupowania, która opierała się na jednym zasadniczym fundamencie o charakterze pragmatycznym: na przetrwaniu. Partia potrafiła wejść w koalicję z każdym innym ugrupowaniem politycznym, byle mieć dostęp do politycznych fruktów. Możliwe były więc sojusze zarówno z SLD, jak również z PO. Ostatnie wybory zmieniły ten paradygmat, ludowcy wprowadzili do sejmu jedynie 16 posłów, a PiS uzyskał możliwość samodzielnego sprawowania władzy. W wyniku tak nieoczekiwanego obrotu spraw stara strategia w nowym rozdaniu politycznym nie mogła być zastosowana. W dodatku zmiana lidera tego ugrupowania na młodego polityka jakim jest Władysław Kosiniak Kamysz nie odbudowała zaufania społecznego. Najnowsze sondaże nie pokazują jakiegoś znaczącego wzrostu poparcia, dzieje się tak nie tylko z uwagi na brak wyrazistych polityków, ale także i dlatego, że nie ma tam szerszej oferty programowej dla tradycyjnej bazy politycznej na jakiej przez lata PSL się wspierało. Elektorat wiejski stopniowo zostanie przejęty przez PiS i dla PSL-u zabraknie miejsca na scenie politycznej, być może jest to ostatnia kadencja ludowców w historii III RP. Z całą pewnością nie pomoże tutaj akcesja do KOD-u, który jest zdominowany przez środowisko nowoczesnej i lewicy. Protesty polityków PSL-u wobec wprowadzenia umowy o wolnym handlu z Kanadą wyglądają co najmniej dziwnie, jeśli barć pod uwagę fakt, że przedstawiciele PSL brali udział w negocjacjach tego dokumentu.Wójcik

Daniel Wójcik

Daniel Wójcik

10:28 31 października 2016
Popularne

Jest stanowisko Czech w sprawie dochodzenia przez Polskę…

Wiemy co Cejrowski powiedział Wałęsie! "Jak…

Schetyna w Święto Wojska Polskiego zaatakował...polskie…

Zmarł złoty medalista olimpijski i czterokrotny mistrz…

Nie żyje znany polski aktor


Kompromitacja Policji? Transmitował na Facebooku jak celował do nich z broni! [WIDEO]

Kompromitacja Policji? Transmitował na Facebooku jak celował do nich z broni! [WIDEO]

Opinie
Zaślepione partyjniactwo. Prezydent Białegostoku…
Biało-czerwoni 44 w 2017 roku
Wolny rynek a zawód bibliotekarza
Powstanie Warszawskie - umyka wszystkim bardzo ważna…
Droga do politycznego przesilenia
Vae victis

Przemysław Piasta

Vae victis

Tusk poprosił o bratnią przysługę?
Zanim nie jest za późno

Krzysztof Tenerowicz

Zanim nie jest za późno

Kraj
Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Świat
Atak terrorystyczny w Barcelonie! Furgonetka wjechała…

Atak terrorystyczny w Barcelonie! Furgonetka wjechała…

Nakręcili film pornograficzny w kościelnym konfesjonale.…

Nakręcili film pornograficzny w kościelnym konfesjonale.…

Holandia: Przetrzymywał zakładniczkę w budynku radia!…

Holandia: Przetrzymywał zakładniczkę w budynku radia!…

Wjechał w zgromadzonych ludzi! Postawiono mu zarzuty!

Wjechał w zgromadzonych ludzi! Postawiono mu zarzuty!

Co najmniej 400 osób nie żyje, ponad 1000 poszukiwanych!…

Co najmniej 400 osób nie żyje, ponad 1000 poszukiwanych!…

Zmarł złoty medalista olimpijski i czterokrotny mistrz…

Zmarł złoty medalista olimpijski i czterokrotny mistrz…

Tragedia na Maderze! Zginęło co najmniej 11 osób…

Tragedia na Maderze! Zginęło co najmniej 11 osób…

Aresztowano jednego z najbogatszych ludzi świata.…

Aresztowano jednego z najbogatszych ludzi świata.…

Były piłkarz ŁKS-u Łódź przechodzi do Barcelony…

Były piłkarz ŁKS-u Łódź przechodzi do Barcelony…

Jest stanowisko Czech w sprawie dochodzenia przez Polskę…

Jest stanowisko Czech w sprawie dochodzenia przez Polskę…

Zamach w Paryżu? Nie żyje 8-letnia dziewczynka [FOTO]

Zamach w Paryżu? Nie żyje 8-letnia dziewczynka [FOTO]

Cristiano Ronaldo zawieszony! Odpowiednia kara? [WIDEO]

Cristiano Ronaldo zawieszony! Odpowiednia kara? [WIDEO]

PZM TV
Historia i Kultura
"Cmętarz zwieżąt" - okienko literackie…

"Cmętarz zwieżąt" - okienko literackie…

153 rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Pamiętajmy…

153 rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Pamiętajmy…

"Ciemności skryją ziemię" - zobaczcie,…

"Ciemności skryją ziemię" - zobaczcie,…

CUDOWNY BILLY – okno literackie Marty Cywińskiej…

CUDOWNY BILLY – okno literackie Marty Cywińskiej…

O losach „WINNYCH” – okno literackie Marty Cywińskiej…

O losach „WINNYCH” – okno literackie Marty Cywińskiej…

Dziś rocznica aresztowania Stefana Roweckiego ps.…

Dziś rocznica aresztowania Stefana Roweckiego ps.…

Nietoperz oraz Golem w oknie literackim Marty Cywińskiej…

Nietoperz oraz Golem w oknie literackim Marty Cywińskiej…

Zapomniani bohaterowie spod Auschwitz

Zapomniani bohaterowie spod Auschwitz

225 lat temu król Stanisław August ustanowił Virtuti…

225 lat temu król Stanisław August ustanowił Virtuti…

Ukraina blokuje prace IPN na jej terytorium. Czego…

Ukraina blokuje prace IPN na jej terytorium. Czego…

Generał, który nosił legendę żołnierza walczącego…

Generał, który nosił legendę żołnierza walczącego…

Czas honoru....minął? - okienko literackie Marty…

Czas honoru....minął? - okienko literackie Marty…