Rok rządów PiS
Wielkimi krokami zbliża się rok od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość ( PiS), partię która po raz pierwszy w historii III RP zdołała uzyskać samodzielną większość i dzięki temu może realizować swój program wyborczy. Z jednej strony jest to niewątpliwy sukces który na pewno zapisze się w historii najnowszej Polski z drugiej jest to wielka odpowiedzialność i jednocześnie świadomość, że drugiej szansy na realizację swojego programu w takich warunkach może nie być!

Kandydaci na stanowiska prezydenta i premiera obiecywali dobrą zmianę w wielu segmentach państwa, w polityce społecznej, gospodarczej, zagranicznej, czy historycznej. Ambitny program przebudowy państwa nowa władza rozpoczęła od realizacji swojego sztandarowego projektu wsparcia polskiej rodziny w postaci 500 złotych na dziecko. Zasiłek ten przysługuje każdej polskiej rodzinie jeśli posiada co najmniej dwoje dzieci, a także tym rodzicom, których dochód nie przekracza 800 złotych w wypadku posiadania jednego dziecka. Z jednej strony PiS pokazało, że aktywna polityka państwa w sferze społecznej jest możliwa, że można odejść od jedynie słusznego liberalnego programu rozwoju gospodarki. Z drugiej zaś partia rządząca pokazała, że program wyborczy można brać zupełnie na serio, że nie jest to tylko slogan wyborczy, który w zamysłach specjalistów od kampanii wyborczej ma przyciągnąć tzw. Zwykłych ludzi do uran wyborczych, a potem, kiedy już uzyska się władze, można pod byle pretekstem odejść od programu i obietnic złożonym obywatelom! PiS zyskało dzięki wprowadzeniu w życie programu demograficznego wsparcia rodziny wiarygodność, która na rynku politycznym jest ostatnio dość rzadko spotykanym towarem! Odwrócenie wektora w polityce socjalnej z liberalnego na społeczną i aktywną politykę państwa wymusi na całej klasie politycznej zmianę w sposobie myślenia o obywatelu i o gospodarce. Dzięki drożeniu programu 500 plus PiS może myśleć o aktywizacji nowego, do tej pory biernego elektoratu, który dzięki wsparciu uzyskanemu dodatkowych pieniędzy z centralnego budżetu zagłosuje na partię Jarosława Kaczyńskiego za trzy lata w wyborach parlamentarnych. Drugim filarem na którym PiS chce oprzeć swoją politykę i umocnić poparcie to plany budowy tanich mieszkań na wynajem w istocie jest kontynuacją nowej polityki ekonomicznej i jednocześnie społecznej. Obecnie młode małżeństwa z racji niskich zarobków, wysokiego bezrobocia, które utrzymywało się przez większą część historii III RP zmuszone były do wynajmowania lokum od prywatnych właścicieli mieszkań, lub wzięcia kredytu w banku , co wiązało się z długim okresem spłaty za nabycie mieszkania. Rządowy program jeśli wejdzie w życie ma szanse złamać monopol firm developerskich, które do tej pory miały monopol na rynku i mogły wspólnie z bankami dyktować ceny. Zwiększy się także mobilność Polaków, co również będzie korzystne dla gospodarki, wreszcie rozkręci się branża budownicza, napędzając inne sektory gospodarki. Efekt będzie podobny do tego, który już wywołuje 500 plus, czyli przez wpompowanie pieniędzy w gospodarkę wzmocni się popyt na dobra i usługi oferowane przez przedsiębiorców, co zwiększy wspływy do budżetu! Trzecim filarem całej architektury nowej polityki społeczno- gospodarczej jest tzw. plan Morawickiego, który ma długofalowo zmienić strukturę polskiej ekonomii z podwykonawcy silnych gospodarek zachodniej Europy w producenta wysoko wyspecjalizowanych produktów. Wszystko to jest możliwe tylko wówczas jeśli PiS utrzyma się przy władzy dłużej niż jedną kadencję, szanse na taki obrót spraw są ciekiem możliwe, zwłaszcza, że partia rządząca stara się wykazywać swoją aktywność nie tylko na polu gospodarczym.

Bardzo ważnym aspektem zmian jest zmiana priorytetów w polityce zewnętrznej. W tej dziedzinie również udało się dokonać pewnych zmian w odniesieniu do najbliższych partnerów z NATO i UE. Polska przede wszystkim zaczęła prowadzić podmiotową politykę w relacjach z mocarstwami europejskimi. Uwaga ta odnosi się przede wszystkim do Niemiec, które w ostatnich latach zdobyły pozycję nieformalnego hegemona w ramach wspólnoty europejskiej i wszystkich kluczowych kwestiach głos kanclerz Merkel był decydujący. Działo się tak w czasie kryzysu finansowego w Grecji. Berlin wymusił na Atenach przyjęcie warunków stabilizacji ekonomicznej tego państwa, które sprowadzały się do wprowadzenia drastycznych cięć w sferze budżetowej i podwyżek podatków. Podobne dyktatorskie zapędy Berlin zaczął wykazywać w kwestii polityki imigracyjnej. Władze centralne w tym państwie obawiając się spadku dochodu narodowego spowodowanego wakatami w niektórych branżach przemysłowych, uznały, że warto wykorzystać wojnę w Syrii i Iraku i zaprosić do kraju koczujących na granicy z Turcją uchodźców. W rezultacie do centralnej Europy napłynęły rzesze ludzi z innego kręgu cywilizacyjnego, którzy wcale nie posiadają wystraczających kwalifikacji i wykształcenia, by sprawnie wywiązywać się z powierzonych im obowiązków! Berlin nie przewidział też, że do Niemiec dotrze znacznie więcej ludzi niż prognozowano ( około 2 miliony) w rezultacie, by zażegnać kryzys imigracyjny kanclerz Merkel zdecydowała się wykorzystać pozycję swojego państwa i własny autorytet, by w ramach tzw. mechanizmu solidarności europejskiej wymusić na innych państwach UE absorbcję imigrantów. Europa środkowa i wschodnia również miała uczestniczyć w programie relokacji zbędnej siły roboczej, ale dzięki wyborom parlamentarnym w Polsce, a także późniejszej twardej postawie rządu Beaty Szydło udało się ten pomysł zatrzymać. Kryzys imigracyjny wymusił też w Warszawie reaktywację związków politycznych z państwami wchodzącymi w skład V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej, które od początku transformacji ustrojowej orientowały się wyłącznie na zachodnią Europę. W nowych warunkach politycznych wspólnota losu tych państw wynikająca z komunistycznego dziedzictwa sprawiała, że na nowo uznano za właściwie zawiązać wspólny front przeciwko dyktaturze Niemiec i innych krajów tzw. starej UE. Rząd Beaty szydło zdał sobie sprawę z faktu, że aktywna polityka porozumienia z Czechami, Słowacją, Węgrami może politycznie się opłacić także w innych dziedzinach w ramach UE, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii z wspólnoty. Blok państw wschodniej Europy może się także stać swoistym zalążkiem szerszego konceptu politycznego, który ośrodku prezydenckim nazywany jest projektem ABC, gdzie do sojuszu miałby wejść państwa leżące nad trzema akwenami: Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Rumunia, czy Chorwacja, razem z państwami V4 miałby wystarczający potencjał by przeciwstawić się zarówno zaborczej Rosji, jak również wielkim Niemcom. Możliwość praktycznego wdrożenia będzie realna tylko przy wsparciu sojusznika z Stanów Zjednoczonych, a Waszyngton w tym aspekcie wykazuje już pewne tendencje pozytywne. Jednym z przejawów tego zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jest budowa tarczy antyrakietowej w Polsce, która ma uzupełniać działającą już w Rumunii stację radarową. W wyniku ostatniego szczytu NATO w Warszawie zdecydowano o rozlokowaniu na terenie Rzeczpospolitej wojsk sojuszniczych , które mają zwiększyć militarne bezpieczeństwo naszego kraju. Wprowadzenie na teren Polski brygady pancernej można interpretować jako pierwszy krok w kierunku zwiększenia inwestycji w tym zakresie w przyszłości. Rząd PiS w pierwszym roku swojego urzędowania znacznie zmienił podejście do polityki zewnętrznej, usiłując zbudować całkiem nową architekturę relacji międzynarodowych w których Polska mogłaby odgrywać większą rolę, a nie pełnić jedynie funkcji lokaja Brukseli, czy Berlina. Trzeci wyróżniający się aspekt rządów PiS to polityka historyczna. Poprzednia władza nie dostrzegała swoistego renesansu świadomości historycznej jaki pojawił się w młodym pokoleniu. Oddolny ruch mający na celu wskrzesić pamięć o żołnierzach wyklętych był bagatelizowany przez koalicję PO- PSL, a w niektórych aspektach nawet zwalczany. Przychylne poprzedniej koalicji media przedstawiały młodych ludzi upamiętniających wyklętych przez ludową władzę bohaterów z podziemia niepodległościowego jako niekrzesanych pseudokibiców, którzy wykorzystują symbolikę narodową jako parawan do własnych celów. Nowy rząd zdecydowanie odciął się od tej praktyki czego dowody widać w postaci organizacji obchodów święta skazanych na zapomnienie bohaterów, które jest obchodzone w dniu 1 marca. W obecnym roku kalendarzowym święto to obchodzono po raz pierwszy w należyty sposób z asystą wojskową i apelem poległych. PiS wprowadził też zmiany w zakresie edukacji młodzieży w którym planowany program nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych ma ulec znacznemu poszerzeniu! Należy też dostrzec zmiany w podejściu do budowy koncepcji Muzeum Historii Drugiej Wojny Światowej. W pierwotnym projekcie planowo ukazać cierpienie narodu polskiego wywołane przez pożogę wojenną jedynie jako część większej całości. W tym kontekście odpowiedzialność Niemiec za jej wywołanie zostałaby rozmyta. Połączenie wspomnianej wyżej placówki z istniejącym już Muzeum Westerplatte, sprawi, że w należyty sposób zostanie ukazanie zachowanie kata i ofiary! W odbiorze społecznym PiS może poszczycić się więc wizerunkiem partii dbającej nie tylko o interesy w zakresie polityki międzynarodowej, czy gospodarczej, ale zwracającą uwagę na sprawy związane z przeszłością własnego narodu. Wzmocnieniu i właściwiej promocji tej narracji historycznej może sprzyjać też fakt, że partia Jarosława Kaczyńskiego posiada znaczący wpływ na media elektroniczne, a także na instytucje, które zarządzają kulturą i są odpowiedzialne za wydatkowanie wsparcia finansowego na produkcje filmowe, publikacje książkowe i telewizyjne, traktujące o martyrologii narodu polskiego. W obecnych realiach politycznych dobrze realizowane wyżej zarysowane wektory polityki zewnętrznej i wewnętrznej mogą zapewnić partii rządzącej nie tylko spokojne rządy przez najbliższe trzy lata, ale jest spora szansa na sprawowanie władzy przez kolejną kadencję. Perspektywa ta jest całkowicie możliwa do realizacji, także i z tego powodu, że ugrupowania opozycyjne nie są w stanie się w żaden sposób skonsolidować i przedstawić sensownej alternatywy dla rządów PiS! Platforma Obywatelska z racji przejęcia władzy przez Grzegorza Schetynę nie jest jeszcze gotowa do konfrontacji z racji trwających tam czystek i umacniania pozycji wewnątrz ugrupowania przez nowego przewodniczącego. Walka wewnętrzna będzie trwała tam jeszcze dość długo, zanim na placu boju zostanie tylko sam Schetyna. Nowoczesna Ryszarda Petru – młodsza siostra PO miała stać się spadkobiercą ideologicznym tej partii, ale z racji nieszczęśliwego doboru kadr z szefem na czele , kreacja wizerunku profesjonalnego ugrupowania technokratów nie wypadła najlepiej. Liczne wpadki szefa tejże partii, a także brak profesjonalizmu związanego z zapewnieniem finasowania tego ugrupowania z środków budżetowych sprawiła, że obecnie nie wydaje się , by Nowoczesna bez struktur terenowych i zaplecza finansowego mogła stanowić zagrożenie dla PiS. Prawdziwym wrogiem dla Nowoczesnej jest w istocie PO z którą będzie trzeba się zmierzyć w wyborach samorządowych, a nie Kaczyński! Ugrupowania lewicowe nie weszły do sejmu i nie mogą promować własnych poglądów z trybuny parlamentarnej. W praktyce jedynym zapleczem jakie mogą jeszcze wykorzystać to przychylne media i ulice polskich miast, które w ramach KOD-u były wykorzystywane do antyrządowych manifestacji. Podsumowując można posłużyć się parafrazą wypowiedzi pewnego polityka z dawnego obozu rządowego, który stwierdził, że PO nie ma z kim przegrać, dziś tak dokładnie jest z PiS- em! Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie spokojnie rządzić dalej!Wójcik

Daniel Wójcik

Daniel Wójcik

18:53 5 października 2016
List otwarty red. Stanisława Michalkiewicza do Adama Bodnara

List otwarty red. Stanisława Michalkiewicza do Adama Bodnara

Opinie
Dlaczego nie potrafimy pięknie się różnić?
PO będzie partią prawicową
Wolność na czwartego czerwca

Krzysztof Gędłek

Wolność na czwartego czerwca

Nadgościnność

Emil Osławski

Nadgościnność

V4 to nie Intermarium
Dlaczego Macron nie uratował Europy?
Wojna Misiewiczem o Macierewicza
Nacjonalizm (nie)skompromitowany

Przemysław Stolarski

Nacjonalizm (nie)skompromitowany

Kraj
Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Świat
Zamach w Kijowie! Oficer wywiadu wojskowego nie żyje

Zamach w Kijowie! Oficer wywiadu wojskowego nie żyje

Rasistowski atak na polskiego kierowcę autobusu w…

Rasistowski atak na polskiego kierowcę autobusu w…

Indyjscy żołnierze wtargnęli na chińskie terytorium!…

Indyjscy żołnierze wtargnęli na chińskie terytorium!…

To nie żart! Decyzją sądu Francja musi zapobiec…

To nie żart! Decyzją sądu Francja musi zapobiec…

Trump kończy z 20-letnią tradycją! Nie chciał świętować…

Trump kończy z 20-letnią tradycją! Nie chciał świętować…

Salvador Dali zostanie ekshumowany. Wpłynął pozew…

Salvador Dali zostanie ekshumowany. Wpłynął pozew…

Zamieszki w Londynie po śmierci czarnoskórego! Ranni…

Zamieszki w Londynie po śmierci czarnoskórego! Ranni…

FSB: wiemy jak komunikują się między sobą terroryści

FSB: wiemy jak komunikują się między sobą terroryści

Tutaj wybory parlamentarne wygrywają socjaliści

Tutaj wybory parlamentarne wygrywają socjaliści

Arabskie księżniczki skazane za złe traktowanie…

Arabskie księżniczki skazane za złe traktowanie…

Wściekły atak Schulza na Polskę i Węgry! Oskarża…

Wściekły atak Schulza na Polskę i Węgry! Oskarża…

Policja ostrzelała homoseksualistów w Stambule!

Policja ostrzelała homoseksualistów w Stambule!

PZM TV
Historia i Kultura
Zapomniani bohaterowie spod Auschwitz

Zapomniani bohaterowie spod Auschwitz

225 lat temu król Stanisław August ustanowił Virtuti…

225 lat temu król Stanisław August ustanowił Virtuti…

Ukraina blokuje prace IPN na jej terytorium. Czego…

Ukraina blokuje prace IPN na jej terytorium. Czego…

Generał, który nosił legendę żołnierza walczącego…

Generał, który nosił legendę żołnierza walczącego…

Czas honoru....minął? - okienko literackie Marty…

Czas honoru....minął? - okienko literackie Marty…

Wojsko Polskie stanęło w obronie porwanej przez Sowietów…

Wojsko Polskie stanęło w obronie porwanej przez Sowietów…

Zmarła 65 lat temu. Polka i pierwsza kobieta, która…

Zmarła 65 lat temu. Polka i pierwsza kobieta, która…

„KAIN BYŁ KOBIETĄ” - OKNO LITERACKIE MARTY CYWIŃSKIEJ…

„KAIN BYŁ KOBIETĄ” - OKNO LITERACKIE MARTY CYWIŃSKIEJ…

Na Łączce, gdzie IPN poszukuje ofiar komunizmu, odkryto…

Na Łączce, gdzie IPN poszukuje ofiar komunizmu, odkryto…

44 lata temu w Bielsku-Białej rozpoczęto produkcję…

44 lata temu w Bielsku-Białej rozpoczęto produkcję…

Mocne słowa ministra Dziedziczaka! "Niemcy kłamią…

Mocne słowa ministra Dziedziczaka! "Niemcy kłamią…

W Rzymie tętni niepokój, czyli “Sprzysiężenie…

W Rzymie tętni niepokój, czyli “Sprzysiężenie…