Samorząd terytorialny – reformować, czy nie?

Po zapowiedzi Prezesa Prawa i Sprawiedliwości o potrzebie zmiany ordynacji wyborczej do samorządów wśród polityków opozycji totalnej zawrzało. Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie większej przejrzystości podczas samego procesu wyborczego, tj. zainstalowanie w lokalach wyborczych kamer oraz wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych. Jednak planowana reforma na tym się nie skończy.
Największe słowa oburzenia wśród liberalnej części opozycji dotyczyły wprowadzenia dwukadencyjności wśród polityków sprawujących jednoosobowe organy wykonawcze w jednostkach samorządów terytorialnych, czyli na funkcjach wójtów, burmistrzów i prezydentów. Politycy mówią o ponownym zamachu na polską demokrację, tym razem
w skali lokalnej i regionalnej. Warto jednak zagłębić się w ten temat głębiej, ponieważ samorząd potrzebuje reform i warto je przygotować tak, aby przyniosły one jak najlepszy skutek jeżeli chodzi o efektywność i wydajność gospodarowania i zarządzania małymi jednostkami na danym terytorium z których składa się nasza Ojczyzna.

Czym tak naprawdę jest samorząd terytorialny?

Pojęcie samorząd kojarzy się Polakom jako instytucje decentralizujące administrację państwową. Otóż ja mam zupełnie inny pogląd na tą sprawę. Dla mnie samorząd terytorialny tworzą ludzie, którzy zamieszkują określone terytorium i biorą udział w procesie decyzyjnym, który dotyczy ich bezpośrednio. Można wyróżnić dwie formy udziału w tym procesie:
•    pośredni, czyli wybór swoich przedstawicieli, którzy mają przekazywać ich wolę na forum innych przedstawicieli
•    bezpośredni, czyli taki w którym to mieszkańcy samodzielnie decydują o kierunku rozwoju jednostki terytorialnej w której mieszkają poprzez np. udział w referendum lokalnym
Samorząd terytorialny składa się z dwóch części: podmiotu i przedmiotu. To pierwsze tworzy społeczność lokalna zamieszkująca dane terytorium, które zorganizowane jest w terytorialny związek samorządowy (np. gminę, powiat, województwo). Przynależność do takiego związku jest obowiązkowa i nie jest zależna od aktu woli przystąpienia. Powstaje ona z mocy prawa, czyli mieszkaniec danego terytorium jest włączany automatycznie do związku samorządowego, które to terytorium tworzy.
Przedmiotem samorządu są organy sprawujące władzę na terenie danej jednostki terytorialnej, tj. organ wykonawczy i organ stanowiący oraz wszystkie działania administracji publicznej podlegające pod samorząd.

Likwidacja województw i zmniejszenie liczby powiatów

Powiaty są obecnie drugim szczeblem polskiego samorządu terytorialnego i dzieli się na dwa typy: powiat ziemski, który zrzesza graniczące ze sobą gminy, oraz powiat grodzki, czyli miasto, które uzyskuje status miasta na prawach powiatu i podlega zarówno pod ustawę o samorządzie gminnym jak i ustawę o samorządzie powiatowym. Powiaty posiadają bardzo dużą rozległość zadań własnych, ale w zasadzie nie posiadają dochodów własnych i opierają się na bardzo niskim udziale w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych (PIT i CIT).Zadaniami samorządów regionalnych ulokowanych na terytorium województw są rozdzielanie dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego niższego szczebla, które leżą na terytorium danego regionu, który administracyjnie podlega pod dany Urząd Marszałkowski. Największy udział dochodów samorządów wojewódzkich jest w podatku CIT.
Według mnie bardzo optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest pomysł likwidacji samorządów wojewódzkich i przekazania tych kompetencji powiatom, które muszą ulec reformie. Obecnie jest ich za dużo i bardzo często budżety nie zaspokajają wykonywania zadań własnych na odpowiednim poziomie. Zmniejszając liczbę powiatów poprzez łączenie ich przy dużym udziale mieszkańców w podjęciu decyzji jak powiaty mają wyglądać (które jednostki powiatowe powinny być połączone i w jaki sposób) da możliwość lepszego gospodarowania i zarządzania. Jeżeli do tego przekażemy finanse i zadania województw na niższy szczebel da to jeszcze lepsze efekty działania samorządów w naszym kraju.

Zmniejszenie liczby gmin

Według danych z początku 2017 roku w Polsce istnieje 2478 gmin, z czego największą część stanowią gminy wiejskie (62,75% wszystkich gmin). Polska samorządowa posiada 621 gmin miejsko – wiejskich oraz 302 gminy miejskie. 66 gmin to tzw. miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie).
Obecna liczba gmin jest zbyt duża i powoduje to mniej efektywną realizację zadań własnych przez samorządy. Zdarzają się nawet sytuacje, że niektóre gminy zmuszone są do zadłużania się na realizację bieżącej działalności, mimo tego, że zakazuje tego ustawodawca. Jednostki samorządu terytorialnego należy postrzegać przedsiębiorstwa. Jeżeli coś nie funkcjonuje tak jak należy, trzeba to poprawić tak, aby stać się bardziej konkurencyjnym i być atrakcyjniejszym dla potencjalnych inwestorów i potencjalnych mieszkańców, którzy szukają jednostki samorządowej na której mogliby osiąść. Wiązać się to będzie ze zwiększeniem wpływów w części dochodowej samorządów (np. większe wartości bezwzględne w udziale z podatków PIT i CIT). Bardzo często sytuacja wygląda tak, że wokoło gminy miejskiej jest tzw. obwarzanek w postaci gminy wiejskiej. Łącząc te dwie gminy w jedną jednostkę zwiększają się jej konkurencyjne postrzeganie poprzez np. zwiększenie terenów inwestycyjnych jakich miasto nie mogłoby zaoferować, czy też oszczędności na funkcjonowaniu administracji publicznej.

Wprowadzenie ustawy dla powiatów grodzkich

Polskie prawo jest skonstruowane bardzo złożono. Bardzo często ustawy się zazębiają, czy też nawet wykluczają. Prostym przykładem jest fakt, że powiaty mają zakaz tworzenia spółek komunalnych, ale bardzo często szpitale powiatowe przekształcane są w spółki prawa handlowego. Jednym z głównych celów polityki rządu względem samorządów powinno być uproszczenie prawa, tak aby było ono przejrzyste i czytelne zarówno dla urzędników samorządowych jak i dla mieszkańców. Bardzo skomplikowana prawnie jest przede wszystkim sytuacja powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatów. Dlaczego mają działać na podstawie dwóch różnych ustaw ustrojowych i nie należałoby uchwalić nowego oddzielnego prawa dotyczącego właśnie tego konkretnego przypadku?

Ułatwienie procesu wyborczego

Obecnie, aby móc wystartować w wyborach do organu wykonawczego w gminach należy zgłosić kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych na jakie została podzielona gmina. Tak skonstruowane prawo preferuje partyjne układy, które posiadają struktury osób zaangażowanych politycznie. Dlaczego osoba, która jest wykształcona, posiada zdolności efektywnego zarządzania i jest dobrym menagerem nie może samodzielnie kandydować na stanowisko wójta, burmistrza, czy też prezydenta tylko musi zbierać inne osoby i zgłaszać kandydatów do organu stanowiącego? Uproszczenie procesu wyborczego jest jak najbardziej korzystne dla funkcjonowania demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dwukadencyjność organów wykonawczych

Specjalnie ten postulat zostawiłem na sam koniec, aby pokazać jak dużo jest w organizacji samorządu terytorialnego do zmiany. Dwukadencyjność jednoosobowych organów wykonawczych jest jak najbardziej potrzebny. Prowadzić to będzie, że wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci nie będą patrzeć pod kątem kolejnej kadencji i zdołają wprowadzić nieszablonowe rozwiązania, które mogą mieć pozytywny wpływ jeśli chodzi
o rozwój jednostki samorządu terytorialnego, którą zarządzają. Prawo i Sprawiedliwość idzie w tym względzie w dobrym kierunku, jednak mam nadzieje, że nie zepsują tego całkowitą blokadą dla tych osób pełnienia funkcji organów wykonawczych w samorządach. Jeżeli osoba zna się na rzeczy i jest menagerem, który efektywnie wprowadza słowa w czyn to powinien mieć możliwość kandydować w innych jednostkach samorządowych. Będzie to wówczas rozwiązanie, które zamknie usta opozycji totalnej, że blokuje bierne prawo wyborcze.


Szymon Łuczak – student gospodarki przestrzennej o specjalizacji samorząd terytorialny na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawiciel Kukiz’15 Zduńska Wola, działacz stowarzyszenia Endecja, wiceprezes Młodej Endecji.Łuczak

Szymon Łuczak

wiceprezes Okręgu Łódzkiego oraz członek Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej. Student Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

8:49 10 lutego 2017
Popularne

Alkohol i zła dieta zabiją kultowego aktora serialu…

Przerażające sceny z Londynu! 17-latka trzykrotnie…

Młoda dziewczyna chciała być jak Popek? Skończyło…

HIT! Dziennikarz TVN zapytał przechodnia o protest…

189 osób zginęło, ponad 200 rannych! Tragiczny bilans…


Znamy hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Naprawdę mocne! [WIDEO]

Znamy hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Naprawdę mocne! [WIDEO]

Opinie
Trzeba się bić, ale w piersi!

Rafał A. Ziemkiewicz

Trzeba się bić, ale w piersi!

Pomysł prezydenta dobry, ale czy realny w atmosferze…
O wyższości Kukiza nad Kaczyńskim

Rafał A. Ziemkiewicz

O wyższości Kukiza nad Kaczyńskim

Mglista przyszłość Niemców i Niemiec
Co charakteryzuje właścicieli polskich klubów? Brak…
Problemy PiS-u z Niemcami

Daniel Wójcik

Problemy PiS-u z Niemcami

Schönlanke

Przemysław Piasta

Schönlanke

Wrześniowa parówka i Rafał Ziemkiewicz
Kraj
Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

Wnuk Wałęsy oskarżony o naruszenie nietykalności…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

2 maja w tych sklepach będą utrudnienia w zakupach.…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chińczycy chcą zainwestować w priorytetowy projekt…

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Chcesz sprawdzić punkty karne? Policja ostrzega!

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Odlot Frasyniuka! "Macie wyjść na ulice"

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Wreszcie rozebrano nielegalny pomnik UPA

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Zdradzona żona posła PiS domaga się „reżimu moralnego”…

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Kukiz przeznaczy zwrot kosztów na działalność charytatywną

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Rząd rozpatrzy pomysł Liroya. "Jedna tablica…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Morawiecki konkretnie podsumował TVN! Zobaczcie sami…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Europejski Instytut Dziedzictwa Zagłady żąda od…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Dramatyczny wypadek w Warszawie! Nie żyje trzyletnie…

Świat
Bronił Polski w Parlamencie Europejskim. Teraz w obronie…

Bronił Polski w Parlamencie Europejskim. Teraz w obronie…

Przełom! Produkty spożywcze będą takie same w całej…

Przełom! Produkty spożywcze będą takie same w całej…

Przerażające nagranie, na którym widać jak uchodźca…

Przerażające nagranie, na którym widać jak uchodźca…

Śmierć bramkarza podczas meczu! Kibicie są w szoku

Śmierć bramkarza podczas meczu! Kibicie są w szoku

Niemcy przerażeni! Z falą uchodźców przybyła ogromna…

Niemcy przerażeni! Z falą uchodźców przybyła ogromna…

Europie grozi zagłada? Budzi się wulkan, który przeraża…

Europie grozi zagłada? Budzi się wulkan, który przeraża…

189 osób zginęło, ponad 200 rannych! Tragiczny bilans…

189 osób zginęło, ponad 200 rannych! Tragiczny bilans…

Szef MSW ostro skrytykowany za propozycję obchodzenia…

Szef MSW ostro skrytykowany za propozycję obchodzenia…

Muzycy z polskiego zespołu oskarżeni o zbiorowy gwałt!

Muzycy z polskiego zespołu oskarżeni o zbiorowy gwałt!

Szok! Ośmiolatka terrorystką?

Szok! Ośmiolatka terrorystką?

Przerażające sceny z Londynu! 17-latka trzykrotnie…

Przerażające sceny z Londynu! 17-latka trzykrotnie…

Gradowe kule zabiły dwóch nastolatków!

Gradowe kule zabiły dwóch nastolatków!

PZM TV
Historia i Kultura
Brytyjczycy ukrywali ten makabryczny film przez 70…

Brytyjczycy ukrywali ten makabryczny film przez 70…

W Krakowie zmarła wybitna artystka. Była nazywana…

W Krakowie zmarła wybitna artystka. Była nazywana…

Batman Adventures nr 27 ,,Survivor Syndrome" -…

Batman Adventures nr 27 ,,Survivor Syndrome" -…

Przy "Sklepiku z marzeniami"

Przy "Sklepiku z marzeniami"

Tu stał "Pałacyk Michla" z powstańczej…

Tu stał "Pałacyk Michla" z powstańczej…

Uroczystości 75-lecia NSZ w Warszawie

Uroczystości 75-lecia NSZ w Warszawie

"Persepolis" - okno literackie Marty Cywińskiej…

"Persepolis" - okno literackie Marty Cywińskiej…

71 lat temu skazano Danutę Siedzikównę "Inkę".…

71 lat temu skazano Danutę Siedzikównę "Inkę".…

"Cmętarz zwieżąt" - okienko literackie…

"Cmętarz zwieżąt" - okienko literackie…

153 rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Pamiętajmy…

153 rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Pamiętajmy…

"Ciemności skryją ziemię" - zobaczcie,…

"Ciemności skryją ziemię" - zobaczcie,…

CUDOWNY BILLY – okno literackie Marty Cywińskiej…

CUDOWNY BILLY – okno literackie Marty Cywińskiej…