Apel do Premiera i Ministra Zdrowia: „Animalsi będą szerzyć epidemię pod przykrywką ratowania zwierząt”

„Prosimy o zalecenie Policji natychmiastowej reakcji i surowego karania wszelkich prób wdzierania się przedstawicieli organizacji (prozwierzęcych – dop. red.) na posesje i do mieszkań z powołaniem się na  ochronę zwierząt wymuszających ryzykowne kontakty, mogące skutkować utratą zdrowia a nawet życia ludzi i niweczeniem wysiłków mających na celu ograniczenie i wygaszenie epidemii” – napisali w liście otwartym do Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego przedstawiciele organizacji pozarządowych, Maria Sowińska, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Przez System, Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego, Zbigniew Zieliński, prezes Federacji Organizacji Kynologicznych oraz Polskiego Klubu Kynologicznego i Daniel Chmielewski z Komitetu Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt.

 

List otwarty organizacji cytujemy w całości:

 

LIST OTWARTY

 

PILNE : W sprawie prawa do ratowania i ochrony zdrowia i życia właścicieli zwierząt i ich rodzin

 

Niniejszym w obliczu epidemii koronawirusa w imieniu organizacji ochrony zwierząt i praw właścicieli zwierząt oraz w imieniu właścicieli zwierząt i ich rodzin  zwracamy się o odrzucenie przez Rząd wszelkich prób dyskryminowania właścicieli zwierząt i ich rodzin w ich prawie do ratowania i ochrony zdrowia i życia.

 

W dniu 27 marca 2020 r  trzy organizacje pozarządowe mające w celach statutowych ochronę zwierząt wystosowały list otwarty do Pana Premiera oraz do Pana Ministra Zdrowia – zwracając się o „rozszerzenie katalogu osób i sytuacji w których można nie dotrzymywać warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia określające ograniczenia w przemieszczaniu się” i wyjęcie spod rygoru ograniczeń wolontariuszy  Jako uzasadnienie organizacje wskazały okoliczności, które  w żadnym przypadku nie stanowią uzasadnienia, dla zwolnienia wolontariuszy z rygorów , a  skutkowałoby narażeniem zdrowia i życia ludzkiego  oraz rozprzestrzenianiu się epidemii , a to:

 

1/ Organizacje twierdzą, że Rozporządzenie uniemożliwia dokarmianie bezdomnych zwierząt – co jest argumentem chybionym ponieważ karmiciele kotów wolno żyjących zazwyczaj pracują pojedynczo( czasem we dwie osoby), a więc spełniają wymóg nie przemieszczania w grupach ponad 2 osobowych, a ponadto mogą uzyskać od swojej gminy stosowane zaświadczenie

 

2/Organizacje twierdzą, że  ograniczenia w  Rozporządzeniu uniemożliwiają  wyjazdy „zespołów interwencyjnych” np. ratujących zwierzęta po wypadkach komunikacyjnych.

 

Jest to argument chybiony, ponieważ na podstawie art. 11 a ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( u.o.z) każda z gmin ma obowiązek zapewnienia „całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt” – a więc do zwierzęcia po wypadku komunikacyjnym ma  się udać – tak jak dotychczas  –  lekarz weterynarii z którym gmina ma umowę, a nie  bliżej nie określony „zespół interwencyjny” nie mający ustawowego umocowania.

 

3/ Organizacje twierdzą, że ograniczenia z Rozporządzenia nie pozwolą na wyjazdy „zespołów interwencyjnych odbierających zwierzęta właścicielom za drastyczne znęcanie się nad nimi”.

 

Jest to argument całkowicie chybiony,  a nawet nakazujący wprost wydanie zakazu takich działań dla  przedstawicieli organizacji, gdyż w czasie epidemii koronawirusa, gdy istnieje  zakaz spotykania się nawet ze znajomymi, dopuszczanie do wchodzenia na posesje lub do mieszkań właścicieli zwierząt „zespołu interwencyjnego” organizacji pozarządowych  – czyli osób nieznanych co do stanu zdrowia i możliwych kontaktów z osobami zainfekowanymi – stanowiłoby  nieludzką dyskryminację właścicieli zwierząt i ich rodzin w ich prawie do ochrony i ratowania zdrowia i życia, a także niosłoby poważne ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii.

 

Nadmienia się, że  sytuacji uzasadnionej – prawo odbioru zwierzęcia ma na podstawie art. 7 ust 3 u.oz. przede wszystkim Policja, której funkcjonariusze działający na podstawie stosownych procedur mogą wykonać działania z zakresu ochrony zwierząt nie narażając dobra najwyższego jakim jest życie ludzkie. Dlatego prosimy o zalecenie Policji natychmiastowej reakcji i surowego karania wszelkich prób wdzierania się przedstawicieli organizacji (prozwierzęcych – dop. red.) na posesje i do mieszkań z powołaniem się na  ochronę zwierząt wymuszających ryzykowne kontakty, mogące skutkować utratą zdrowia a nawet życia ludzi i niweczeniem wysiłków mających na celu ograniczenie i wygaszenie epidemii.

 

Maria Sowińska  – Prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Przez System

Piotr Kłosiński – Prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego

Zbigniew Zieliński -Prezes Federacji Organizacji Kynologicznych oraz Polskiego Klubu Kynologicznego

Daniel Chmielewski – Komitet  Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt

 

Fot. – brytyjska organizacja prozwierzeca ALF