Wszyscy chcąc lub nie chcąc staliśmy się świadkami pewnego rodzaju wojny pomiędzy środowiskiem szeroko rozumianym jako prawicowe a środowiskiem społeczności LGBT. Należy zacząć od tego, że nikt nie potępia ludzi, a tylko i wyłącznie ich zachowania.   Problem jest poważny, na nieszczęście powagi sytuacji, często karykaturalizowany przez opinię publiczną, media, internet z obydwóch stron. Pewne […]

Czytaj Więcej

Przewrotność ruchów, domagających się autonomii bądź niepodległości, polega na tym, iż dopominając się dialogu, jednocześnie wykluczają jakąkolwiek możliwość porozumienia. To „centrala” ma ustąpić, nie oni.  Ich żądania są jedynie słuszne, niczym walka o wolność.   Regionalny parlament Katalonii przyjął w tajnym głosowaniu rezolucję proklamującą powstanie niezależnej Republiki Katalonii. Tym samym zamiast rozwiązania kryzysu za pomocą […]

Czytaj Więcej

Jednym z ważniejszych elementów świadomości narodowej jest znajomość naszej historii. Polska w przeszłości miała najwspanialsze i najbardziej chlubne momenty, miała wielkich bohaterów i dowódców. Wspaniałą kartę w naszej historii zapisała także Narodowa Demokracja. Idea narodowa – myśl polityczna, którą stworzył i rozwinął Roman Dmowski była jedną z najszlachetniejszych polskich myśli politycznych. Razem z sanacją Józefa […]

Czytaj Więcej

Wolny rynek jest nieodłącznym elementem budowy dobrobytu państwa. Pojecie to odnosi się do takiego stanu gospodarki, w ramach którego może dochodzić do swobodnej wymiany dóbr i usług. Wymiana ta powinna być jednak oparta na zdrowej konkurencji i możliwości wyboru. Nie można zatem wolnego rynku wynosić do roli absolutu, bo taka idea rzeczywiście jest utopią. Wolny […]

Czytaj Więcej

Postulat wolnego rynku w Polsce brzmi niemal jak utopia. W opinii wielu uosabia go ten, który najbardziej obrzydził Polakom wolnościowy kurs – profesorem Leszkiem Balcerowiczem. To dlatego ugrupowania nazywające siebie „prawicą” są gospodarczo lewicowe, a środowiska alarmujące choćby o odrobinę więcej wolności gospodarczej, uznawane są za siedlisko wariatów, którzy prędzej powinni trafić do szpitala, nie […]

Czytaj Więcej

„W Polsce trzeba jak najszybciej uszczegółowić prawo, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt; określić to szczegółowo tak jak jest dla zwierząt gospodarskich i wtedy będą zasadności podejmowania pewnych czynności, czy ten kojec jest za mały czy za duży” – powiedział Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego w rozmowie z redakcją „Świata Rolnika”. „Prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego […]

Czytaj Więcej

Polityka obronna powinna obejmować wiele aspektów i zagadnień o charakterze specjalnym. Jedne z nich należą do kanonu rzeczy obowiązkowych, inne wymagają odważnego i kreatywnego myślenia, tym bardziej, kiedy przez jeden element, tzw. popularny drobiazg, można przegrać nawet zwycięską partię.   W minionych okresach (II RP, PRL-u i III RP) pięt achillesowych Wojska Polskiego było i […]

Czytaj Więcej

Wraz ze zmianą władzy i wzrostem zainteresowania tematyką patriotyzmu, zaczęły pojawiać się różne głosy w tym temacie: że to wspaniale, bo w końcu młodzi ludzie podejmują piękne inicjatywy i nie wstydzą się swojej ojczyzny i historii swojego narodu, ale też takie opinie , że to nie patriotyzm tylko nacjonalizm i powinno się tego zakazać. Ja […]

Czytaj Więcej

Polska gospodarka wymaga dziś przeformatowania z gospodarki wschodzącej na model gospodarki innowacyjnej. I ma ku temu najlepsze możliwe warunki. Niestety jednak możliwości te leżą w rękach rządzących, którzy jako jedyni mogą stworzyć ku temu prawne i finansowe realia.   Tezy formułowane przez Romana Rybarskiego  iż celem gospodarki jest dobrobyt obywateli, potęga i rozwój narodu, przeciwdziałanie zagrożeniu […]

Czytaj Więcej