Henryk Klata o książce Piotra Zycha: Pozycja „obowiązkowa” w biblioteczce nie tylko narodowca.

Książka „ Z Narodowo Demokratycznej perspektywy” podejmuje przede wszystkim tematy  współczesne i jednocześnie niesięgająca po tak często spotykaną historyzację teraźniejszości. 

 

 

Autor w wielu różnych tekstach, komentarzach, felietonach i esejach ukazuje nam obecny moment dziejowy, próbuje uchwycić z czego, z jakich źródeł historia dziejąca się na naszych oczach, nieustanie przyspiesza jednocześnie zwracając uwagę, że przyszłość nasza nie jest z góry przesądzona i nie zależy jedynie od sił zewnętrznych. Uwypukla dwa dramaty jakie nam towarzyszą, choć za takie w naszej codzienności tego tak nie odbieramy.

 

Pierwszy to wymieranie naszego narodu, a drugi to systematyczne zatracanie treści i sensu polskiej tożsamości. Wiele miejsca poświęca wciąż mało znanej najnowszej historii ruchu narodowego, historii jaka miała miejsce od drugiej połowy lat pięćdziesiątych po lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku.  Pozycja „obowiązkowa” w biblioteczce nie tylko narodowca.

 

 

Henryk Klata – polityk, poseł na Sejm I kadencji, działacz Ligi Narodowo-Demokratycznej 1956 – 1960, więzień polityczny, jeden z głównych inicjatorów powołania ZChN,  animator życia społeczno-politycznego, organizator wielu konferencji naukowych i historycznych.