[NASZ NEWS] Serbska polityk o Polakach. Zaskakujące słowa!

Dragana Trifiković – serbska polityk i dziennikarka w zaskakujących słowach o Polakach! 

Dragana Trifković nie jest znanym politykiem w Polsce. Udzieliła jednak licznych wywiadów dla serbskich i rosyjskich mediów.

Jako dziennikarka przeprowadziła liczne wywiady z osobami znanymi na całym świecie. Dla portalu Prosto z Mostu wypowiada się na temat współpracy polsko-serbskiej. Jej wypowiedź zaskakuje!

Oczywiście Serbia i Polska powinny współpracować, zwłaszcza że nie mamy wielu tematów, które nam to uniemożliwiają. Polska jest dużym i ważnym krajem słowiańskim, z którym Serbia może lepiej współpracować. Na poziomie oficjalnym Polska popiera integrację europejską Serbii, którą rząd Serbii wyznaczył jako cel strategiczny. Uważam, że taka decyzja kierownictwa Serbii musi zostać ponownie przeanalizowana, zwłaszcza teraz, gdy UE przeżywa kryzys.

-powiedziała.

Kultura polska i język polski mogłyby być prezentowane na wyższym poziomie w Serbii i to samo powinno dotyczyć kultury i języka serbskiego w Polsce. Myślę, że wzajemne interakcje w tym względzie są niewystarczające, również w zakresie wymiany studentów. Młodzi ludzie w Serbii niewiele wiedzą o waszej kulturze i współczesnej Polsce, jej artystach. Byłoby miło, gdyby w dziedzinie kultury doszło do znacznie większej interakcji na poziomie międzynarodowym. Poznawanie różnych kultur to wielka wartość.

-dodała.

To tylko zapowiedź szerokiego wywiadu z Draganą Trifković. Całość opublikujemy już niebawem!

Źródło: prostozmostu.pl

Fot: Facebook.com