Piotr Kłosiński (PPK): Hodowcy psów potrzebują dobrego prawa. Nie potrzebują pseudo-animalsów!

„W Polsce trzeba jak najszybciej uszczegółowić prawo, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt; określić to szczegółowo tak jak jest dla zwierząt gospodarskich i wtedy będą zasadności podejmowania pewnych czynności, czy ten kojec jest za mały czy za duży”

– powiedział Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego w rozmowie z redakcją „Świata Rolnika”.

„Prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego jest zdania, że ekoterroryści zarabiający na nielegalnych interwencjach „prozwierzecych”, kradnące psy, wchodzące w rolę powiatowych weterynarzy czy atakujących hodowców nie tylko psów, ale także rolników, poszli o krok za daleko. Tym krokiem miało być zabranie cielaków poddanych leczeniu weterynaryjnemu jako rzekomo zaniedbanych. Zdarzenie miało miejsce w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach podległym ministerstwu rolnictwa. Minister Jan Krzysztof Ardanowski polecił złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez tzw. organizacje prozwierzęce”

– relacjonował rozmowę z prezesem Kłosińskim serwis SwiatRolnika.info

Zdaniem prezesa Polskiego Porozumienia Kynologicznego ustawa o ochronie zwierzat musi regulować kwestie hodowli racjonalnie i zahamować anarchię postępowania pseudo-animalsów.

Daria Przeworska