Turcja transportuje imigrantów do Albanii. Czy to zemsta na Grekach?

Samoloty z Turcji  do Albanii transportują imigrantów muzułmańskiego pochodzenia. Przesiedleni mają zostać umieszczeni na obszarach, gdzie mieszka grecka mniejszość narodowa.Prezent Turcji oraz premier Albanii zawarli umowę, aby osadzić tam imigrantów. Zdarzenie może być odbierane jako pewnego rodzaju kara za to, że Grecy nie wyrazili zgody na przyjęcie imigrantów z Turcji. 

 

Według informacj podawanych przez „Armadny Magazin”, na należące do Albanii tereny w  części północnego Epiru zaczęto już przysyłać  muzułmańskich imigrantów, którzy początkowo zostali uziemieni w Turcji próbując nielegalnie przekroczyć granicę należącą do Grecji. Imigranci w ten sposób  chieli przedostać się do krajów Europy Zachodniej.  Do miast oraz wsi w Albani ma dotrzeć następna taka grupa Działania odbywają się przy użyciu samolotów na podstawie umowy między stroną turecką, a Albanią. Dokument podpisał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oraz premier Albanii Edi Rama.

 

Wiadomość  umieszczona na słowackim  portalu mówi finalnie o  liczbie 30 tys. imigrantów, którzy mają zostać umieszczeni na ziemiach Albanii.  Ulokowani będą  między innymi w okolicach przejść granicznych między Albanią i Grecją. Wymienia się w tym miejscu takie  miejscowości, jak Kakavia, Rípesi, Mavromati, Treis Géfyres, Kapestítsa.

 

 

Władze w Albanii oraz Turcji zdają sobie doskonale sprawę, że Grecji będzie dużo ciężej pilnować porządku na granicy, która znajduje się na  górskim terenie Epiru. Należy przypomnieć dla porównania tej sytuacji, iż granica turecko– grecka przebiega w większości przez rzekę Evros. Zastosowane w tym przypadku rozwiązanie pokazuje, że Grecja znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Zabieg z wykorzystaniem  muzułmańskich imigrantów to pewnego rodzaju sygnał o taktyce  nacisku na Grecję, aby  zmusić ją do bronienia swych granic się z dwóch stron. Wspominani imigranci pochodzą  najgęściej  z terenów Pakistanu i Afganistanu.

 

Albania od dawna chce zmniejszyć wpływ Greków, którzy zamieszkują  północny Epir. Umowa między premierem Albanii i prezydentem Turcji zakłada  osiedlanie się nowych mieszkańców przybyłych z Azji na terenach, gdzie mieszkają aktualnie dość licznie Grecy. Sprowadzając imigrantów władze Albanii liczą na zmianę charakteru demograficznego na tym obszarze.

 

Zażalenia greckiej mniejszości mogą  zostać pominiętę z racji wprowadzenia w Albanii stanu wyjątkowego, aby walczyć z epidemią koronawirusa. W państwie tym wirus obecnie nie spowodował fali zgonów.

 

 

Źródło: pch24.pl

Źródło fot.: Wikipedia Cammons