Ważne oświadczenie Polski i państw Europy Wschodniej! MOCNE słowa o Rosji!

W związku z 76. rocznicą przymusowych wysiedleń ludności Tatarów Krymskich, za które odpowiedzialni są sowieci, 6 państw Europy Wschodniej wydało wspólne oświadczenie:

 

„76 lat temu, 18 maja 1944 roku władze sowieckie przeprowadziły przymusowe wysiedlenia ludności Tatarów krymskich z zamieszkałych przez nich z dawna terytoriów Krymu w odległe rejony Uzbekistanu, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej.
Już w pierwszych latach wygnania niemal połowa deportowanych Tatarów krymskich zmarła. Zakazowi powrotu do ojczyzny – Krymu – obowiązującemu do 1989 roku towarzyszyła celowa językowa i kulturowa asymilacja”– zaznaczają.

 

„Tragedia narodu Tatarów krymskich powtórzyła się w 2014 roku, kiedy Federacja Rosyjska zajęła i usiłowała dokonać bezprawnej aneksji Krymu, który stanowi integralną część Ukrainy.
To nie przypadek, że Rosja, która gloryfikuje stalinowski reżim totalitarny, kontynuuje swoją przestępczą politykę w XXI wieku na tymczasowo zajętym Krymie poprzez: nałożenie zakazu na Medżlis Tatarów krymskich, systemowe represje, prześladowania oraz łamanie praw Tatarów krymskich, którzy sprzeciwili się zbrojnej napaści Rosji na integralność terytorialną Ukrainy. Zmusiło to tysiące Tatarów krymskich – rdzennej ludności Krymu – do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się do kontynentalnej Ukrainy” – podkreślają jaką politykę obecnie prowadzi Rosja.

 

Pragniemy uczcić pamięć licznych niewinnych ofiar stalinowskich deportacji Tatarów krymskich.
Pragniemy wyrazić nasze poparcie dla Tatarów krymskich w walce o ich prawa.
Podkreślamy nienaruszalność suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy
w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz jej polityczną niezależność.
Potępiamy agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy oraz represje przeciwko Tatarom krymskim”– przedstawiają swoje stanowisko.

 

„Wzywamy Rosję do zaprzestania łamania podstawowych zasad prawa międzynarodowego, pełnej implementacji rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Autonomicznej Republice Krymu
i w mieście Sewastopolu (Ukraina) oraz do realizacji postulatów społeczności międzynarodowej dotyczących odstąpienia od okupacji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola.
Niezależnie od prób, jakie podejmuje Rosja w celu usankcjonowania zajęcia półwyspu, jedno nie podlega dyskusji: Krym to Ukraina” – czytamy w oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy.

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

SKANDAL! Putin znów atakuje Polskę ws. II wojny światowej!

 

Źródło: gov.pl

Fot: Wikimedia Commons