Zych na ostro! Pozycja, którą trzeba przeczytać

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku nastraja do refleksji. Również geopolitycznej. Rzeczywistość jak zawsze stawia wiele pytań o los Polski, Europy i świata. Piotr Zych w swojej książce „Z narodowodemokratycznej perspektywy” szuka na nie odpowiedzi.

Czasem robi to bez znieczulenia, zawsze jednak w zgodzie z swoimi przekonaniami, co samo w sobie stanowi gwarancję, że będzie ciekawie, czasem ostro, a często i kontrowersyjnie. Szukając odpowiedzi na pytania czym dzisiaj jest suwerenność, naród, państwo stara się sięgać do dorobku szkoły narodowo-demokratycznych klasyków. Tym samym wypełnia lukę w sposobie myślenia i działania, jakie były właściwe endekom, a jakie powoli znikają z naszej społeczno-politycznej rzeczywistości. Mam nadzieję, że ta publikacja trend ten przełamie i zainicjuje dyskusję, a co ważniejsze działania, które pozwolą spadkobiercom Dmowskiego na powrót z politycznych zaświatów. Oby tak się stało. Zapraszam do lektury jego książki!

 

Dr Krzysztof Tenerowicz, redaktor naczelny kwartalnika „Myśl.pl”, ekonomista, dziennikarz i przedsiębiorca.